Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Matematyka z plusem 3

Matematyka z plusem 3

Pomoc naukowa “Matematyka z plusem 3. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres rozszerzony” została wydana przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe (https://www.taniaksiazka.pl/matematyka-z-plusem-3-podrecznik-do-liceum-i-technikum-zakres-rozszerzony-malgorzata-dobrowolska-p-1539984.html). Książkę wspólnie opracowali Jacek Lech, Małgorzata Dobrowolska oraz Marcin Karpiński. Zwrócili oni szczególną uwagę na przekazywaną treść, która spełnia wymagania MEN oraz na szatę graficzną. Dzięki ich staraniom podręcznik jest atrakcyjny i uczniowie oraz nauczyciele chętnie z niego korzystają.

Podręcznik dla licealistów i przyszłych techników “Matematyka z plusem 3. Zakres rozszerzony” jako ciekawa publikacja do wyjaśnienia bardzo wymagających zagadnień z rozszerzonego poziomu matematyki

Mówi się, że historia jest nauką życia, zaś królową nauk jest matematyka. Ma to bardzo dużo sens, gdyż wiele rzeczy można wyjaśnić przy jej pomocy. Potrzebna jest ona nawet do robienia zadań z zakresu fizyki, informatyki, biologii lub chemii. Bez niej zbyt daleko nie da się zajść. Idealną pomocą naukową dla uczniów, którzy kochają ów przedmiot jest publikacja wydana przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, czyli “Matematyka z plusem 3. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres rozszerzony“. Gwarantujemy, że przyczyni się ona do zrozumienia różnych zagadnień oraz sprawi, że młodzi ludzie będą chcieli jeszcze bardziej poszerzyć swoją wiedzę. Tematy ułożone są w blokach. Każdy z nich skupia się na czymś innym. Uczniowie będą mieli okazję lepiej poznać rachunek prawdopodobieństwa oraz geometrię przestrzenną. W tym przypadku potrzebna będzie wiedza zdobyta w latach wcześniejszych. W podręczniku jednakże wytłumaczone zostały najważniejsze obliczenia.

Co sprawia, że podręcznik do technikum i liceum “Matematyka z plusem 3.Zakres rozszerzony” jest tak bardzo interesujący? To bardzo proste! Zagadnienia omawiane są w bardzo prosty sposób. Nawet to, co sprawia trudności może być w końcu zrozumiałe. Atrakcyjności dodaje niesamowicie ciekawa szata graficzna. Infografiki oraz schematy zawsze ułatwiają proces uczenia się.