Showing: 1 - 3 of 3 RESULTS
Matematyka z plusem 3

Matematyka

Wydawnictwo Gwo prezentuje pozycje: Tania Książka – Matematyka z plusem 3. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres rozszerzony autorstwa Małgorzaty Dobrowolskiej, Jacka Lecha i Marcina  Karpińskiego.

Treści książki zostały opracowane zgodnie z wymogami aktualnej podstawy programowej nauczania matematyki w zakresie rozszerzonym na etapie szkół ponadpodstawowych. Zostały one przekazane młodzieży w przystępny dla niej sposób. Podręcznik adresowany jest dla uczniów, którzy ukończyli osiem klas szkoły podstawowej.

Co w nim znajdziemy?

Zagadnienia omówione w podręczniku są podzielone na mniejsze działy tematyczne, dzięki temu uczeń nie jest przytłoczony nadmiarem wiadomości do przyswojenia. Treści zredagowane zostały prostym i zrozumiałym dla młodego człowieka językiem. Przejrzysta struktura książki ułatwia korzystanie z publikacji. Pozycja zawiera różnorodne ćwiczenia pozwalające na urtwalenie zdobytej wiedzy oraz daje możliwość wykorzystania wiadomości teoretycznych podczas praktycznego działania. Pozwala to też na samodzielną weryfikację aktualnego poziomu opanowania wymaganego materiału z tego przedmiotu. Uczniowie znajdą w publikacji zadania o różnym stopniu trudności, tak że ci bardziej ambitni będą mogli poszerzać swoją wiedzę i ćwiczyć na bardziej złożonych przykładach. Liczne powtórzenia materiału dodatkowo uporządkowują potrzebne informacje. zagadnienia zaprezentowane zostały w sposób czytelny, najważniejsze z nich dodatkowo wyróżniono w treści tak by uczeń mógł szybko odnaleźć potrzebne informacje. 

Podręcznik może być wykorzystany jako narzędzie pomocne przy przygotowywaniu się do zdawania egzaminu dojrzałości z matematyki w zakresie rozszerzonym. Pozwala na rozplanowanie w czasie niezbędnego materiału by przyswoić go bez zbędnej presji. atrakcyjna dla młodych ludzi szata graficzna publikacji bardzo ułatwia naukę, czyniąc ją przyjemniejszą i efektowniejszą. Nowoczesny design na okładce zachęca do otworzenia książki.  Z tą książką nauka matematyki okaże się łatwiejsza.

 

Matematyka z plusem 3

Matematyka z plusem 3. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres rozszerzony

Publikacja “Matematyka z plusem 3. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres rozszerzony” została opracowana przez Dobrowolską Małgorzatę, Karpińskiego Marcina oraz Lecha Jacka. Wydawnictwem, które zajęło się dystrybucją jest Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Podręcznik do matematyki skupia się na tematyce, którą trzeba opanować, by dobrze napisać rozszerzoną maturę z tegoż przedmiotu.

Podręcznik dla uczniów 3 klasy liceum “Matematyka z plusem 3. Zakres rozszerzony” jako pomoc naukowa, dzięki której bardzo dobrze zdasz rozszerzony egzamin dojrzałości z matematyki


Czy dobre napisanie egzaminu maturalnego z matematyki jest możliwe? Tak i wielu maturzystów to udowodniło. To, jak tego dokonali również nie jest wielką tajemnicą. Pomogło w tym samozaparcie oraz dobre rozumienie matematyki. W tym ostatnim pomogło dobre prowadzenie lekcji oraz ciekawy podręcznik. Za taki można uznać publikację “Matematyka z plusem 3. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres rozszerzony“. Pomaga ona zanurzyć się świat najbardziej wymagających zagadnień matematycznych. Uczniowie będą mieli okazję poznać tematykę dotyczącą:

  • kombinatoryki i związanej z nią zadań,
  • rachunku prawdopodobieństwa,
  • drzewa prawdopodobieństwa,
  • geometrii przestrzennej,
  • wielościanów, graniastosłupów i ostrosłupów,
  • figur obrotowych,
  • obliczeń dotyczących geometrii przestrzennej,
  • trygonometrii.

W publikacji do rozszerzonej matematyki dla uczniów klas trzecich szkół ponadpodstawowych “Matematyka z plusem 3.  Zakres rozszerzony” znajduje się mnóstwo ćwiczeń, które warto przerobić. Wiele z nich przypomina to, czego można się spodziewać na przedmiotowej maturze. Na kocu książki są tablice z różnymi wzorami. Znajomość ich przydaje się podczas sprawdzianów oraz wykonywania trudniejszych zadań. Publikacja ma dość ciekawą szatę graficzną, która od razu przyciąga wzrok i ułatwia uczenie się. To podręcznik, który koniecznie trzeba jak najszybciej sprawdzić.

 

Matematyka z plusem 3

Matematyka z plusem 3

Pomoc naukowa “Matematyka z plusem 3. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres rozszerzony” została wydana przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe (https://www.taniaksiazka.pl/matematyka-z-plusem-3-podrecznik-do-liceum-i-technikum-zakres-rozszerzony-malgorzata-dobrowolska-p-1539984.html). Książkę wspólnie opracowali Jacek Lech, Małgorzata Dobrowolska oraz Marcin Karpiński. Zwrócili oni szczególną uwagę na przekazywaną treść, która spełnia wymagania MEN oraz na szatę graficzną. Dzięki ich staraniom podręcznik jest atrakcyjny i uczniowie oraz nauczyciele chętnie z niego korzystają.

Podręcznik dla licealistów i przyszłych techników “Matematyka z plusem 3. Zakres rozszerzony” jako ciekawa publikacja do wyjaśnienia bardzo wymagających zagadnień z rozszerzonego poziomu matematyki

Mówi się, że historia jest nauką życia, zaś królową nauk jest matematyka. Ma to bardzo dużo sens, gdyż wiele rzeczy można wyjaśnić przy jej pomocy. Potrzebna jest ona nawet do robienia zadań z zakresu fizyki, informatyki, biologii lub chemii. Bez niej zbyt daleko nie da się zajść. Idealną pomocą naukową dla uczniów, którzy kochają ów przedmiot jest publikacja wydana przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, czyli “Matematyka z plusem 3. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres rozszerzony“. Gwarantujemy, że przyczyni się ona do zrozumienia różnych zagadnień oraz sprawi, że młodzi ludzie będą chcieli jeszcze bardziej poszerzyć swoją wiedzę. Tematy ułożone są w blokach. Każdy z nich skupia się na czymś innym. Uczniowie będą mieli okazję lepiej poznać rachunek prawdopodobieństwa oraz geometrię przestrzenną. W tym przypadku potrzebna będzie wiedza zdobyta w latach wcześniejszych. W podręczniku jednakże wytłumaczone zostały najważniejsze obliczenia.

Co sprawia, że podręcznik do technikum i liceum “Matematyka z plusem 3.Zakres rozszerzony” jest tak bardzo interesujący? To bardzo proste! Zagadnienia omawiane są w bardzo prosty sposób. Nawet to, co sprawia trudności może być w końcu zrozumiałe. Atrakcyjności dodaje niesamowicie ciekawa szata graficzna. Infografiki oraz schematy zawsze ułatwiają proces uczenia się.